Η Α-Ω Productions δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής κάθε είδους οπτικοακουστικού υλικού για την τηλεόραση και το διαδίκτυο.

This way out - ψάχνοντας την έξοδο από την κρίση (διάρκεια 43 λεπτά, παραγωγή Α-Ω 2012)
Σκοποβολή-βασικές αρχές ασφάλειας και τεχνικής (διάρκεια 35 λεπτά, παραγωγή Α-Ω 2012)Η προληπτική ιατρική στα κατοικίδια (μέρος 2ο) (διάρκεια 29 λεπτά, παραγωγή Α-Ω 2012)

A-Ω Productions
production@alfa-omega.gr
Φιλικής Εταιρείας 80, 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα
τηλ: 210-6894086